The how, what, where and – most importantly – the why of the Joint Venture:

- Content before te reo Māori template -

He kōrero nā Hon Marama Davidson

Kia ora koutou katoa

He oranga tūkino kore mō te katoa.

Ki tōku tirohanga, ko Aotearoa tētahi wāhi ka whakamana i Te Tiriti, ā, ka tautoko, ka taurikura hoki i ō tātou hapori kanorau. E tika ana kia manaakitia, kia tautāwhitia te mana o ia tangata.

Ko tōku paetawhiti, kia kōrerotia te mahi patu whānau me te mahi pāwhera e ngā whānau me ngā hapori mā te tautoko a ngā ratonga ā-rohe he ngāwari nei te toro atu, he nui o rātou rauemi, ā, e kaha mahi tahi ana ki ngā hapori-kāwanatanga.

Mā tātou katoa o Aotearoa e hāpai te i aukati, i te whakaora, i te whakamana hoki i te oranga o ngā tāngata kua pāngia e te mahi tūkino, ā, kia noho hei wāhi e mōhio pai ana tātou i ā tātou mahi hei aukati i te mahi tūkino ki ngā kāinga, ki ngā hapori, ki te motu whānui.

Ināia tonu nei i Aotearoa, he whenua o te rima miriona tāngata, kotahi miriona o tātou kua rongo i te mahi tūkino ā-hoa rangatira, te mahi tūkino ā-whānau me te mahi pāwhera i ō tātou oranga. 

Kei ia tangata tōna ake wheako mō ngā momo āhuatanga pēnei i te tāroretanga, te kūare ki ngā ratonga āwhina, te whakaparau o ētahi atu ka mutu te kūare hoki o ngā tāngata ki ngā tohu hei tautoko.

Ko tāku e mōhio hoki nei, ko te nuinga o ngā tāngata e tūkinotia ana kei te pirangi kia mutu tēnei mahi – kaua mōna anake engari mā te katoa. Me huri te tai, kei noho māori tēnei mea te mahi tūkino me te mahi pāwhera ahakoa te whānui o te mahi – ka tāea e tātou oti rā me mahi e tātou.

Ka manawanui e au, te Minita mō te Whakaaukati hapori Te Tūkino a Whānau Me Te Mahi Pāwhera, ki te whakamātua tēnei mahi a te kāwanatanga.

Me huri a tātou mahi – me huri rawa te punaha.

Ko te hanga o te mahi tūkino he mea uaua, he mea kua rarangatia, he mea kua whai pānaga ki ngā reanga katoa. Ehara i te mea ka roa ngā hua pai i puta mai i ngā rongoa a te kāwanatanga. Engari, he maha ngā akoranga i puta mai i ngā mahi a te matatau o ngā hapori, ngā kaimahi kei te mura o te ahi me ngā rangahau hou.

E mōhio ana tātou, mā te mahi tahi i te haepapa nui ka timata te whakawhānui i te tirohanga kia mārama pai tātou ko wai, ko wai ara he aha ngā wahanga o te pūnaha e ora ana me ngā wahanga me whakatika hei māmā ake ngā ratonga te tautoko i te oranga o ngā whānau, ngā hapori me ngā whakareanga kei te hara mai. 

E whakapono ana ahau me hautoa tātou katoa kia tū kotahi ngā nekehanga a te kāwanatanga, onā Manatū, ngā hapori me ngā hoa tautoko. He uaua tēnei huringa, me nui ngā hīkoinga ki te hanga ētahi āhuatanga hou mō te mahi a-mōtu, ā-rohe hoki.

 • Kia noho mātāmua te mātauranga Māori me ngā rangatira Māori
 • Kia tuitui ngā ratonga katoa, ka whai wāhi ngā tāngata katoa ki te whakaora me te whakaaukati
 • Ka tautoko e te kāwanatanga ngā kaupapa ā-iwi, ā-hapori hoki
 • Kia nui ake ngā tāngata whai pūkenga kia wawe te whakaukati i te mahi tūkino
 • Ka tohatohatia whānuitia te whakatau o ngā kohinga haumi i runga anō i te pono
 • Ka tautoko hoki ngā ture, ngā whakatureture me ngā kaupapa here a te kāwanatanga I ngā kaupapa ā-iwi me ngā hiahiatanga o te hapori
 • Kia kaha te ako me te whakakī i te kohi raraunga me te rangahau

Tēnā ko au te Minita, e tautoko ana e Joint Venture i ahau. I whakatū ai a Joint Venture me Joint Venture Business Unit i te Hepetema o 2018, i runga anō i te hiahia kia piritahi te katoa o te kāwanatanga. He 10 ngā manatū kāwanatanga i kōkiri ana ki te kawe te mahi tūkino a-whānau me te pāwhera ara ka heipū te aronga ki te hurhanganui o te pūnaha hei oranga pai mō ngā whānau me ngā hapori.

Kei te whakapono ahau, ko ā tātou tāngata, tā tātou hautoa me tā tātou manaaki ka rapuhia e tātou ngā rongoa kia aukati te hapori I te whakareanga tonu o te mahi tūkino. Ka roa te mamae o ngā mahi tūkino ka whānui hoki te pā I ngā hapori. Heoi āno, kō tāku e hiahia nei kia noho mātua tā tātou tumanako, tā tātou ranga wairua me te katoa o ngā mātauranga o naianei ka kōkiri tahi te anga whakamua ki te huringanui.

Mā ngā pakiaka e tū ai te rākau

Hon Marama Davidson

Minita mō te Ārai i te Whakarekereke Whānau me te Koeretanga

- Content after te reo Māori template -

Message from Hon Marama Davidson

Kia ora koutou katoa

Everyone deserves to live a life free of violence.

I see Aotearoa New Zealand as a place where Te Tiriti is upheld and the diversity of our communities are acknowledged and supported to be well and thriving. Every single person deserves to be respected and have their dignity and mana sustained.

In my vision, all whānau and communities will address family violence and sexual violence through accessible and well-resourced local support, services and strong government-community partnerships. 

As a country we will all be supportive of preventing, healing and restoring the wellbeing of people from the trauma and harm of violence and be a place where we all know what role we play to both address and end violence in our homes, communities and as a nation.

Right now, in Aotearoa New Zealand, a country of just five million people, around a million of us have experienced intimate partner violence, forms of family violence and sexual violence at some point in our lives.

Each person who is harmed has their own personal experience of entrapment, of not knowing how to get support or where to seek help, a story about others disbelieving them, or others not recognising the signs to help.

What I also know, is that most people want the violence being used against them to stop – not only for themselves but for everyone else. Family violence and sexual violence should not be the norm, and while it has been perpetuated throughout many of our lives – we can and we must take action to change this.

As Minister for the Prevention of Family and Sexual Violence, I am deeply committed to prioritising this work on behalf of this Government.

We must do things differently – we must transform the system

Family violence and sexual violence are complex, interwoven, deep-seated and often inter-generational issues. Our government solutions over a number of decades have not always created sustained and positive impacts. However, a lot has been learnt from the different approaches and through the extraordinary expertise of communities, the frontline NGO sector and growing literature and research.

What we know now is that through collective focused accountability we can start to build a picture that helps each of us know what roles we all play and what parts of the system are working or need to be improved so we can deliver better services and support to our whānau and community, and restore the wellbeing of our people and generations to come.

I believe we must each be courageous and move to collective action across government, agencies and our communities and sector partners. This is not an easy shift, so we must take transformational steps to build our new ways of working at national, regional, and local spaces.

Key shifts include:

 • Centring Te Ao Māori knowledge and leadership
 • Integrated responses, with healing and prevention available for all
 • Iwi-Māori and community-led solutions supported by government
 • More people upskilled to respond early to prevent violence from occurring
 • Shared decision-making on investment and high trust approaches to funding
 • Government statutory obligations, legislative changes and policies are aligned to support iwi-Māori and community needs
 • Keeping on learning and improving to fill the gaps in data gathering and research

As the Minister, I am supported by the Joint Venture. The Joint Venture and the Joint Venture Business Unit were established in September 2018, based on the need for a new whole-of-government approach. It is inclusive of ten government agencies all working in different ways to address family violence and sexual violence, and focused on transforming the system to deliver better to and for our whānau and communities.

I believe our people, our bravery and our manaaki can find the solutions to disrupt and stop the intergenerational cycles of violence.

Family violence and sexual violence cause long lasting harm and reach far across our communities, but I want to centre our hope, our inspiration and the vast knowledge that is present and ready for us to collectively step forward and make the change.

Mā ngā pakiaka e tū ai te rākau

With strong roots a tree will stand

Hon Marama Davidson

Minister for the Prevention of Family and Sexual Violence

What is the Joint Venture?

The Joint Venture was established in September 2018 bringing together ten government agencies, all of which have a direct or indirect connection to the family violence and sexual violence sector, to take a joined-up, whole-of-government approach to reducing family violence and sexual violence.

The Joint Venture agencies are:

 • Te Kaporeihana Āwhina Hunga Whare (Accident Compensation Corporation)
 • Ara Poutama Aotearoa (Department of Corrections)
 • Te Tāhuhu o Te Mātauranga (Ministry of Education)
 • Manatū Hauora (Ministry of Health)
 • Tāhū o te Ture (Ministry of Justice)
 • Te Manatū Whakahiato Ora (Ministry of Social Development)
 • Ngā Pirihimana O Aotearoa (New Zealand Police)
 • Oranga Tamariki (Ministry for Children)
 • Te Puni Kōkiri (Ministry of Māori Development)

Te Tari O Te Pirimia Me Te Komiti Matau (Department of Prime Minister and Cabinet), Manatū Wāhine (Ministry for Women) Te Manatū mō Ngā Iwi o Te Moana-nui-a-Kiwa (Ministry of Pacific Peoples) are associate agencies of the Joint Venture.

The Joint Venture’s key functions are:

The Joint Venture takes collective responsibility for reducing family violence and sexual violence, and provides agency and sector leadership for a whole-of-government response in partnership with Māori and the FVSV sector, by:

 • Ensuring delivery of a cross-agency commitment to working together to transform the way government responds to FVSV.
 • Co-ordinating strategic policy and funding advice through to the delivery of key elements of government's FVSV response.
 • Monitoring and helping to resolving challenges, roadblocks and other points of tension that arise in the sector
 • Reporting to the Minister for the Prevention of Family and Sexual Violence, as the Lead Minister for the Government’s approach to FVSV.

How does the Joint Venture work?

The Joint Venture is led by the Joint Venture of the Social Wellbeing Board, which brings together the heads of its member agencies to deliver an integrated, whole-of-government approach to family violence and sexual violence. This creates a single point of accountability and leadership.

Fundamentally, the Joint Venture is about focusing efforts on work where a joint response to complex issues  can make the biggest difference to reducing the impact of family violence and sexual violence.

The Joint Venture Chief Executives Group comprises the leaders of the Joint Venture agencies, plus Public Services Commissioner Peter Hughes (independent Chair) and Fiona Ross (Director, Joint Venture Family Violence and Sexual Violence). The group reports to the Minister for the Prevention of Family and Sexual Violence, Hon Marama Davidson.

Why have a Joint Venture?

Joint venturing is a new way of working that essentially both helps government do things differently and demands that government does things differently.

Attempts over the years to work across government to tackle FVSV, using models such as ministerial groups and taskforces, didn't substantially reduce, let alone solve the problem.

A key lesson from past efforts was that to achieve sustainable progress, there had to be a single point of accountability with a system-wide view. This single point – the Joint Venture created in September 2018 – would then allow agencies to work effectively, in a 'joined-up way'.

Moving beyond individual efforts of individual agencies, the Joint Venture has created a platform that enables collective, coherent, focused action – the power of ten agencies brought to bear on two of New Zealand’s most enduring and critical problems – family violence and sexual violence.

Agencies with ‘parts’ of that task can now see the fuller picture of the FVSV system and the issues that need to be dealt with. Left hands and right hands can work together.

This more joined-up approach is also helpful to the incredibly important NGO providers that drive the response to family violence and sexual violence day in, day out, on the ground, it is also critical to helping to victims themselves, who don’t want their trauma doubled by getting ‘lost’ in a system as they try to access the help and support that they need.

Joint Venture of the Social Wellbeing Board

- Content before people template -

Peter Hughes CNZM
Te Tumu Whakarae mō Te Kawa Mataaho
Public Service Commissioner, Head of Service

- Content after people template -

- Content before people template -

Andrew Kibblewhite
Te Tumu Whakarae mō te Ture
Secretary for Justice

- Content after people template -

- Content before people template -

Mike Tully

Mike Tully
Te Tumu Whakarae mō Te Kaporeihana Āwhina Hunga Whara
Chief Executive

Te Kaporeihana Āwhina Hunga Whara

Accident Compensation Corporation(external link)

- Content after people template -

- Content before people template -

Jeremy Lightfoot
Te Tumu Whakarae mō Ara Poutama Aotearoa
Secretary for Corrections

- Content after people template -

- Content before people template -

Iona Holsted
Te Tumu Whakarae mō te Mātauranga
Secretary for Education

Te Tāhuhu o te Mātauranga

Ministry of Education(external link)

- Content after people template -

- Content before people template -

Dr Ashley Bloomfield
Te Tumu Whakarae mō te Hauora
Director-General of Health

- Content after people template -

- Content before people template -

Debbie Power
Te Tumu Whakarae mō te Whakahiato
Secretary for Social Development

- Content after people template -

- Content before people template -

Chappie Te Kani, Acting Chief Executive of Oranga Tamariki

Chappie Te Kani
Acting Te Tumu Whakarae mō te Tamariki
Secretary for Children

- Content after people template -

- Content before people template -

Andrew Coster 
Commissioner of Police

Ngā Pirihimana O Aotearoa

New Zealand Police(external link)

- Content after people template -

- Content before people template -

Dave Samuels
Te Tumu Whakarae mō Te Puni Kōkiri
Secretary for Māori Development

- Content after people template -

- Content before people template -

Fiona Ross
Pou Whakahaere Rangapū - Mahi Tūkino a Whānau me te Mahi Pāwhera
Director, Joint Venture Family Violence and Sexual Violence

- Content after people template -

Joint Venture Business Unit and its role

With the establishment of the Joint Venture in September 2018, a Joint Venture Business Unit (JVBU) was simultaneously established to support the Board and the Director in ensuring the smooth and effective running of the Joint Venture.

Hosted by the Ministry of Justice, the JVBU is funded via a Vote Justice appropriation.

Māori-Crown journey of transformation

Members of the Interim Te Rōpū with former Under-Secretary, Domestic and Sexual Violence Issues, Jan Logie, fourth from the left, in 2019

Transforming and fixing Aotearoa New Zealand’s family violence and sexual violence problem will require work on multiple levels – transforming government policy and process, challenging social norms and beliefs.

And because Māori are over-represented in experiencing family violence and sexual violence, to honour Te Tiriti, absolute focus must be on unlocking the solutions held within Te Ao Māori, and most especially around building capability, learning to hear victims’ voices and sharing power.

The Joint Venture and its ten agencies are working on new ways to reduce family violence and sexual violence. The JV’s role is to lead, integrate and provide support to ensure an effective, whole-of-government response to family violence and sexual violence.

When the Joint Venture was established, the then Government agreed that it would establish an independent Māori body to work in partnership with the Crown. Through its first two years, the Joint Venture worked with a specially formed Māori leadership group – the Interim Te Rōpū – which signalled a step-change in how the Crown sought to incorporate Māori-focused solutions and aspirations for reducing family violence and sexual violence. Te Rōpū would assist in establishing long-term arrangements for Te Rōpū and work with the Joint Venture to develop the National Strategy to eliminate family violence and sexual violence.

Chaired by Prue Kapua, Interim Te Rōpū, has brought together expertise from across the motu. Its members are grounded in Māori communities and have a breadth of experience and knowledge of family violence and sexual violence issues.

Interim Te Rōpū - Terms of Reference

Independent Advisors

Independent Advisors are supporting the development of the National Strategy and Action Plans. Appointed for their expertise, leadership and understanding of the family violence and sexual violence system their role is to:

 • monitor and review the Joint Venture’s collection, analysis and reflection of feedback received during engagement, and
 • provide advice on the development and content of the National Strategy and Action Plans.

They were selected from a list of nominees received from Ngā Tāngata Whenua Rōpū, diverse communities, and sector bodies working within the family violence and sexual violence system.

Independent Advisor Profiles

Dr Nicole Coupe (Ngāi Tahu/Te Atiawa) is the CEO of Kirikiriroa Family Services Trust (KFST), working to enable kaimahi to support tamariki and their whānau to be empowered to prevent family and sexual harm to tamariki within the Waikato region. She has a PhD and research experience in Kaupapa Māori epidemiology, particularly suicide prevention.

Dr Judith Davey has worked closely with voluntary organisations representing seniors and provided advice to numerous policy-making bodies in the public, private and voluntary sectors. Her social research has focused on the ageing of the population - its social, economic and policy implications. She was the first Director of the New Zealand Institute for Research on Ageing and in 2019 was awarded the MNZM for services to seniors.

Silvana Erenchun Perez is the Strategic Manager of Shama Ethnic Women’s Trust, an agency providing support and advocacy for ethnic women and their families experiencing family violence, sexual violence or other complex issues. She is of Chilean descent.

Stella Gukibau (Ngāti Hine/Ngāti Whātua), is the Tumuaki of Tu Wāhine Trust, providing ‘by Māori-for Māori-with Māori’ services to individuals and whānau who are at risk of, or have been disrupted by mahi tūkino/sexual violence and family violence.  She sits on the Paetakawaenga of TOAH-NNEST (Te Ohaakii a Hine – National Network Ending Sexual Violence Together) and has served on various national committees representing a Māori community response to mahi tūkino/sexual violence and family violence. She has a Bachelor of Social Work, Diploma of Business and a Master of Management and 34 years’ experience working in the community.

Dr Ruth Jones (Rongowhakaata, Te Aitanga a Māhaki, Ngāti Porou) is a qualified social worker and a co-director of Kanohi ki te Kanohi consultancy. She has worked in the disability sector as a practitioner and manager for the past 20 years and as a person with a disability, is committed to ensuring all people, including tāngata and whānau whaikaha (Māori with disabilities and their whanau) are respected as equal citizens. She was a member of the Taskforce for Action on Violence within Families for five years and an active contributor to the Disability Coalition Against Violence while it was active.

Hector Kaiwai (Ngāti Porou, Ngāti Maniopoto, Tūhoe) has more than 15 years’ experience as a kaupapa Māori researcher and evaluator in the justice, social and health sectors. He has been involved in a number of projects in the justice sector including an evaluation of Ministry of Justice-funded Domestic Violence Programmes, an evidence review of what is known about effective recovery services for men who have been sexually abused, and an evaluation of the Body Safe Programme for Rape Prevention Education Whakatu Mauri. He was the research lead for the Māori-led Inquiry into Oranga Tamariki, an independent reviewer for the Office of the Children’s Commission report Te Kuku O Te Manawa, and is currently involved in an evaluation with Safe Man Safe Family funded by the Ministry of Social Development.

Deborah Mackenzie is a co-founder of the Backbone Collective, an independent organisation that gathers the experiences of women who are victim-survivors to help inform the continuous improvement of policy, programmes and services that respond to family and sexual violence. She has worked for many years trying to improve New Zealand's response to violence against women and children and has a special interest in improving the justice sector response.

Hera Pierce (Ngāti Kahu ki Whangaroa/Ngāpuhi, Whakatōhea, Ngāti Porou, Te Aitanga a Māhaki) is a practitioner in Kaupapa Māori Mahi Tukino/sexual violence, a founding member of Ngā Kaitiaki Mauri, and sits on the Paetakaweanga of TOAH-NNEST (Te Ohaakii a Hine – National Network Ending Sexual Violence Together). She has been involved in many government-led projects, is a very proud Wahine Māori and kuia to many grandchildren.

Lui Poe is a New Zealand-born Samoan from the villages of Safotu, Faleula, Faleaitu and Fasito’o Uta. He is the Chief of Operations for the Pacific social change organisation, The Cause Collective, which has a focus on improving outcomes for Pacific people and South Auckland. He has more than two decades of experience in the social sector, at practitioner, management and governance levels. His work in the area of family and sexual violence has predominantly focused on child protection and working with families.

Jono Selu is a queer social activist with a particular interest in intersectionality and identity formation. They have a background in health promotion and education, specialising in sexual health, sexual violence prevention, sexuality and gender identity, mental health, and decolonisation, and are of Samoan, Scottish and English heritage.

Lisa Smith (Tainui, Ngāti Raukawa ki Te Kaokaoroa O Patetere, Te Arawa) is the Pukenga Whakarongo of Te Kupenga Whakaoti Mahi Patunga (National Network of Family Violence Services). She has a long history of frontline specialist family violence work and now works nationally to increase the visibility, resilience and voices of kaimahi Māori and kaupapa Māori family violence providers.

Takurua Tawera (Ngāi Tūhoe, Ngāti Awa) is Co-chair (Māori Caucus) for Te Kupenga Whakaoti Mahi Patunga/National Network of Family Violence Services, Chair of the White Ribbon Campaign Trust, and Pou Whakahaere (senior cultural specialist) and counsellor for Moana House Dunedin. He has been working for almost thirty-five years with high-risk ngā tāngata, who use all forms of complex behaviours including violence.

Dr Natalie Thorburn is the principal policy advisor for NCIWR – National Collective of Independent Women's Refuges Inc, and a registered social worker. She has a PhD in the field of gendered violence and leads NCIWR’s research programme into various aspects of family violence.

Gender Minorities Aotearoa – an Independent Advisor has also been appointed from the nationwide transgender organisation Gender Minorities Aotearoa, run by and for transgender people, including non-binary, intersex, and irawhiti takatāpui people. Their name is being withheld under section 9(2)(a) of the Official Information Act.

Last modified:

Department of Corrections‎ Logo
Oranga Tamariki - Ministry for Children Logo
Ministry of Health Logo
Te Puni Kōkiri Logo
Ministry of Social Development Logo
Ministry of Education Logo
Ministry of Justice Logo
New Zealand Police Logo
ACC Logo